dr Małgorzata Żurakowska - Przygotowanie pracy dyplomowej