Logika (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski