Socjologia religii (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Tomasz Adamczyk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski