Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole - aspekty edukacji społecznej (konwersatorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski