dr hab. Aneta Duda - Przygotowanie pracy dyplomowej