Historia filozofii (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski