Zajęcia sądowe i praktyki kancelaryjne (dla V roku) (praktyki) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Pomorski
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30