Technologia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów (warsztaty) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Anna Gronba-Chyła
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski