dr hab. Monika Kulesza - Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego