dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska prof. KUL - Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego