dr hab. Dariusz Pachocki prof. KUL - Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego