Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 2 (konwersatorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30