dr hab. Wojciech Kruszewski prof. KUL - Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego