dr Anna Majewska-Wójcik - Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego