dr Małgorzata Peroń - Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego