Projekt: Krytyka muzyczna (laboratorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski