Praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej (praktyki) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Monika Szabłowska-Zaremba
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 90
Język wykładowy:Język polski