prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee - Literatura powszechna: średniowiecze - renesans - barok