dr Katarzyna Pejda - Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego