Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia ustne angielsko-polskie (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Joanna Mirek
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/18