dr Lech Buczek - Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego