dr Wojciech Kopek - Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego