Lektura tekstów specjalistycznych (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Yaowu Wu
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski