Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: Chih-Yun Liao
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski