Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs III (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Zhenxu Fan
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Język wykładowy:Język polski