Poetyka bez granic. Literatura, pisma osobiste i inne teksty kultury XX i XXI wieku (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Adam Fitas
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski