Praktyka glottodydaktyczna (praktyki) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Czapla
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 40
Język wykładowy:Język polski