Dydaktyka ogólna (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Małgorzata Tetiurka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski