Etyka (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski