Wybrane zagadnienia literatury porównawczej. Średniowiecze - renesans - barok (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski