dr Piotr Szałek - Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego