Praktyki (praktyki) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Zbigniew Wróblewski prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 0/0
Język wykładowy:Język polski