Manipulacyjne formy perswazji w dyskursie publicznym (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski