Filozofia prawa (filozofia Boga) (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Katarzyna Stępień
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski