Komunikacja retoryczna w social media (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Kiereś-Łach
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski