dr Paweł Stróżak - Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego