Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Konrad Szczygieł
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Język wykładowy:Język polski