dr Katarzyna Jakubów - Język niemiecki - poziom CEF B2