Język niemiecki (120 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu DSD II (CEF C1) (lektorat) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 0