Język polski CEF - A1 (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Marta Plisiecka
Organizator:Szkoła Języka i Kultury Polskiej - Sekcja dydaktyczna
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski