Podstawy psychiatrii (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Magdalena Jabłońska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-07czwartekGG-244A 14:10 - 18:20
2020-05-21czwartekGG-244A 14:10 - 18:20
2020-06-04czwartekGG-244A 14:10 - 18:20
2020-06-15poniedziałekGG-244A 14:10 - 18:20