Teoria – literatura – dyskurs (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
Organizator:Szkoła Doktorska KUL - Szkoła Doktorska KUL
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski