dr hab. Andrzej Stefańczyk - Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego