Sztuka pisania (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Humanistyka cyfrowa (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2019-10-15wtorekCN-205 13:20 - 15:00
2019-10-22wtorekCN-205 13:20 - 15:00
2019-10-29wtorekCN-205 13:20 - 15:00
2019-11-05wtorekCN-205 13:20 - 15:00
2019-11-12wtorekCN-205 13:20 - 15:00
2019-11-19wtorekCN-205 13:20 - 15:00
2019-11-26wtorekCN-205 13:20 - 15:00
2019-12-03wtorekCN-205 13:20 - 15:00
2019-12-10wtorekCN-205 13:20 - 15:00
2019-12-17wtorekCN-205 13:20 - 15:00
2020-01-07wtorekCN-205 13:20 - 15:00
2020-01-14wtorekCN-205 13:20 - 15:00
2020-01-21wtorekCN-205 13:20 - 15:00
2020-01-28wtorekCN-205 13:20 - 15:00