dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn - Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego