Kultura języka polskiego w pracy neofilologa (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Mateusz Nować
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski