Sztuka retoryki w dyskusji filozoficznej (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:filozofia - II stop. - WF » Moduł 3 - Zajęcia kierunkowe- metodyka badań naukowych
Efekty kształcenia:
K_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K06uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form, interesuje się aktualnymi wydarzeniami i trendami filozoficznymi i kulturalnymi
K_U01potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych oraz formułować na tej podstawie sądy krytyczne
K_U02posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów filozoficznych
K_U06posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów oraz formułowania wniosków
K_U07posiada pogłębioną umiejętność pisania streszczeń oraz prostych rozprawek w języku polskim z wykorzystaniem literatury przedmiotu
K_U08posiada poszerzoną umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), M) z wybranego języka obcego
K_W03zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych oraz najważniejszych stanowisk jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W04zna terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpetacji różnych form wypowiedzi filozoficznych
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2019-10-15wtorekC-232 12:30 - 14:10
2019-10-22wtorekC-232 12:30 - 14:10
2019-10-29wtorekC-232 12:30 - 14:10
2019-11-05wtorekC-232 12:30 - 14:10
2019-11-12wtorekC-232 12:30 - 14:10
2019-11-19wtorekC-232 12:30 - 14:10
2019-11-26wtorekC-232 12:30 - 14:10
2019-12-03wtorekC-232 12:30 - 14:10
2019-12-10wtorekC-232 12:30 - 14:10
2019-12-17wtorekC-232 12:30 - 14:10
2020-01-07wtorekC-232 12:30 - 14:10
2020-01-14wtorekC-232 12:30 - 14:10
2020-01-21wtorekC-232 12:30 - 14:10
2020-01-28wtorekC-232 12:30 - 14:10