dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL - Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego