dr hab. Lech Giemza prof. KUL - Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego