dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL - Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego